ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കണം; എന്നിരുന്നാലും..!!

ലോകം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ വലയിലാണ്, സംസ്ഥാനത്ത്‌ കോവിഡ് സ്ഥികരിച്ച് ആറു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ തനതായ ആരോഗ്യ പ്രാബല്യവും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള വളർച്ചയും മുതൽകൂട്ടായി നിന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial