രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടവരുണ്ടോ..? ഇങ്ങനെ ഒരു എം.പിയെ കേരളത്തിൽ ആവിശ്യമുണ്ടോ…? രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാടിന്റെ പരാജയമോ..!!

കേരളത്തിലെ 20 എം.പിമാരിൽ ഒരാളാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയതലത്തിലെ സമുന്നതനായ നേതാവും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ അംഗവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. സംസ്ഥാനത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വയനാട് പാർലമെന്റ്

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial