സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട്ചിത്രങ്ങൾ

മലപ്പുറം: ലോക്ക്ഡൗണായതോടെ ജനജീവിതം വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലായിരിക്കും.കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ, വീടുകളിൽ പൂന്തോട്ടം നിർമാണം, ബക്കറ്റ്

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial