പൊതുജനാഭിപ്രായം

'പുതുപ്പള്ളി' ആര് നേടും...?
Previous articleസ്വന്തമായി വീടോ സ്ഥലമോ ഇല്ല, കയ്യിലുള്ളത് 15000 രൂപ’; ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളിങ്ങനെ
Next articleഓട പണിയാൻ പോലും പണമില്ലാത്തവർ വികസന ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു’; സർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ച് വി ഡി സതീശൻ