ജന ‘ജീവിതം’ ആർക്കൊപ്പം!

'വയനാട്' ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആർക്ക്?
Previous articleചിഹ്നം ഈനാംപേച്ചിയോ മരപ്പട്ടിയോ ആകാതിരിക്കാനാണ് എല്‍ഡിഎഫ് മത്സരം; രമേശ് ചെന്നിത്തല
Next articleചെമ്പല്ല ചെമ്പല്ല ഞങ്ങടെയോമന മുത്താണേ’; ഷാഫിക്കെതിരായ ‘ചെമ്പട’ മുദ്രാവാക്യത്തിന് മറുപടി