മെയ് 30 കെ.എസ്.യൂ സ്ഥാപക ദിനം; അറിയാം പിന്നിട്ട വഴികൾ

1957ൽ ആലപ്പുഴയുടെ മണ്ണിൽ പിറവി എടുത്ത പ്രസ്ഥാനം ആണ് KSU. 6പതിറ്റാണ്ടും 61വർഷത്തെ രാഷ്ട്രിയ പാരമ്പര്യം അവകാശപെടുന്ന മഹത്തായ മതേതര പ്രസ്ഥാനം ആണ് KSU. 1957ൽ മെയ്‌

Read more
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial